Смолигівська громада
Луцький район, Волинська область

Конкурс на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Хорохорин

УКРАЇНА

ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ

СМОЛИГІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                                                                                      Н А К А З  

 

13 липня 2017 р.                                                                                                                                                  №295                  

 

 

Про проведення конкурсу на заміщення

вакантної посади директора загальноосвітньої

школи  І-ІІІ ступенів с.Хорохорин

Смолигівської сільської ради

Згідно Кодексу законів України про працю , ст.54 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України  «Про загальну середню освіту», а також «Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03. 1999 року № 159, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   13 жовтня 2015 року № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», Положенням про гуманітарний відділ Смолигівської сільської ради, Положенням про порядок добору та призначення управлінських кадрів, затвердженого рішенням сесії Смолигівської сільської ради №7/10   від 07 липня 2016 року, та у зв’язку із наявною вакантною посадою директора у  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигіської сільської ради,

 

                                                                                                       НАКАЗУЮ:

 

         1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора ЗОШ    І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради  (Додаток 1).

         2. Затвердити склад комісії з конкурсного відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хорохорин Смолигівської сільської ради (Додаток 2).

3. Затвердити Порядок проведення іспиту на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хорохорин (далі Порядок проведення іспиту) (додаток 3).

4. Затвердити Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти (додаток 4).

5. Відповідно до вимог Порядку проведення іспиту затвердити екзаменаційні білети для складання іспиту, виходячи із переліку питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів у сфері освіти (додаток 5).

6. Членам конкурсної комісії при проведенні іспиту суворо дотримуватись зазначеного Порядку, результати проведення іспиту оформлювати згідно відомості (додаток 6).

7. Результати засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади оформлюються протоколом (додаток 7).

8. Розміщення оголошення на сайті Смолигівської сільської ради та прийняття документів від кандидатів на заміщення вакантної посади (протягом 23 календарних днів з дня публікації оголошення конкурсу на сайті Смолигівської сільської ради) покласти на провідного спеціаліста гуманітарного відділу Бубелу Ю.П.

         9.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник гуманітарного відділу                                                                                                                           С. АНДРІЙЧУК

 

 

                                                                                                                                                                                                     Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради  № 295 від 13 липня 2017 року

 

Оголошення

про конкурс на заміщення вакантної посади

директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хорохорин,

терміном на 3 роки

Дата 20.07.2017р.

 

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827, розпорядження сільського  голови від 0.0.2016 №  «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності Смолигівської сільської ради», з метою публічного і прозорого призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності Смолигівської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с. Хорохорин Смолигівської сільської ради, що знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 2, с. Хорохорин, Волинська область. Строк подання документів для участі в конкурсному відборі – до 14 серпня 2017 року.

Вимоги до претендентів на вакантну посаду директора ЗОШ І-ІІІ ст.  с. Хорохорин Смолигівської сільської ради :

        -є громадянином України;

      -має повну вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра (завідувач дошкільного навчального закладу – відповідну вищу освіту);

         -стаж педагогічної роботи не менше 3 років;

         -має навики роботи з комп'ютерною технікою;

         -успішно пройшла конкурс.

Документи:

-заява на ім’я голови конкурсної комісії щодо участі в конкурс на посаду;

 -біографічна довідка,        

 -ксерокопія трудової книжки,

 -копії документів про освіту,

 

- мотиваційний лист і перспективний план розвитку навчального закладу (додаток у формі презентації Microsoft Power Point є перевагою) – подаються у гуманітарний відділ Смолигівської сільської ради за адресою: вул. Шкільна, 8, с. Смолигів, Волинська область, 45614.

Засідання конкурсної комісії відбудеться  23 серпня 2017 року в старостаті с. Хорохорин, що знаходиться за адресою: с. Хорохорин, Луцький район, Волинська  область.

 

 

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради  № 295 від 13 липня 2017 року

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Хорохорин Смолигівської сільської ради

Голова комісії:

 

Андрійчук С.М.           -

начальник гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради

 

Секретар комісії:

 

Шабатовська В.І           - 

 

 

начальник відділу соціального відділу Смолигівської сільської ради

 

Члени комісії:

 

Прус Г.Д.

 

Рибачок Н.В.

 

- голова Смолигівської сільської ради

 

- державний реєстратор

 

Золотова Н.В.

- голова батьківського комітету ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин

Мельничук А.А.

- староста с. Хорохорин

 

Бубела Ю.П.

- провідний спеціаліст гуманітарного відділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради  № 295 від 13 липня 2017 року

 

П О Р Я Д О К

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради

 

         Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про порядок добору та призначення управлінських кадрів, затвердженого рішенням сесії Смолигівської сільської ради №7/10 від 07 липня 2016 року.

 

 1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджується наказом начальника гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради, документи яких відповідають вимогам чинного законодавства.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», та інших нормативно-правових актів, що стосуються сфери освіти.

1.6. Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-

правових актів у сфері освіти затверджується наказом начальника

гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України.

1.7. Переліки питань розміщуються на сайті Смолигівської сільської ради.

1.8. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку 5, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 3 питання – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та два питання – для перевірки знань нормативно-правових актів у сфері освіти.

Кількість білетів має бути не менше 10.

Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

 • організаційна підготовка до іспиту;
 • складання іспиту;
 • оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Голова конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.

 

 1. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантної посади.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. Спірні питання вирішуються головою конкурсної комісії.

 

 1. Складання іспиту

3.1. Під час іспиту та підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета у приміщенні мають бути присутніми не менше шести членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для усіх кандидатів на заміщення відповідної вакантної посади.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові

кандидата, номер білета і питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

 

 1. Оцінювання та підпиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система. Кожне питання оцінюється окремо.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили ґрунтовні знання та достатньо володіють знаннями законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 6 цього наказу.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відповідальної особи за ведення кадрової роботи у відділі освіти.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

4.9. Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір для заняття вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради та визначає кандидатури, які за їх згодою, будуть рекомендовані для зарахування до кадрового резерву.

 

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради  № 295 від 13 липня 2017 року

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знань законодавства і функціональних повноважень кандидатури на заміщення вакантної посади директора

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради

 

І. Законодавство України з питань освіти

 1. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу (ст. 50, 51, 52 Закону України «Про освіту»).
 2. Органи управління освітою (ст. 11 Закону України «Про освіту»).
 3. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти (ст. 30, 31, 32, 33 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 4. Типи загальноосвітніх навчальних закладів (ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 5. Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).
 6. Діти, які потребують особливої уваги держави (розділ 5 Закону України «Про охорону дитинства»)
 7. Право на освіту (ст.19 Закону України «Про охорону дитинства»)
 8. Соціально-педагогічний патронат в системі освіти (ст. 22 Закону України «Про освіту»).
 9. Форми навчання (ст. 13 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 10. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу (ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 11. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти (ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 12. Навчальні плани та навантаження учнів (ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 13. Статус загальноосвітнього навчального закладу (ст. 10 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 14. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10 Конституції України).
 15. Освітні рівні в Україні (п.1.ст. 30 Закону України «Про освіту»).
 16. Основні принципи освіти (ст. 6 Закону України «Про освіту»).
 17. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів (ст. 40 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 18. Завдання загальної середньої освіти (ст. 5 Закону України «Про

загальну середню освіту»).

 

 

ІІ. Нормативно-правові акти України з питань освіти:

 1. Нормативно-правові акти, які визначають правові, організаційні засади функціонування і розвитку системи освіти України.
 2. Суть регіональної програми розвитку освіти, основні положення (Програма розвитку системи освіти Броварського району).
 3. Проведення атестації закладу освіти (наказ МОН України від 30.01.2015 №67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»).
 4. Основні принципи планування роботи навчального закладу (Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240).
5.Механізм створення, ліквідації та реорганізації навчально-виховних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»).
 • Роль атестації педагогічних кадрів у вдосконаленні фахової майстерності педагогів (Наказ МОН України від 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).
 • Атестація педагогічних працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»).
 • Структура та форми профільного навчання.
 • Організація харчування в закладах освіти (спільний наказ МОН та МОЗ від.01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах).
 • Організація методичної роботи у закладах освіти: її значення та суть. (Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів (Лист МОН України №1/9 – 318 від 03.07.2002).
 • Організація роботи по контролю за навчальним процесом: види, методи та форми.
 • Порядок ведення ділової документації у навчальних закладах (наказ МОН України від 23.06.2000 №240 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів»).
 • Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями (програма «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»).
 • Організація роботи з обдарованими дітьми.
 • Порядок призначення та звільнення працівників навчальних закладів.
 • Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти.
 • Обов’язки керівника навчального закладу.
 • Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами (Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах")
 • Організація роботи із звернення громадян у навчальному закладі (Закон України «Про звернення громадян», 1996).
 • Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку  (Інструкція № 646)
 • Види стимулювань та доплат працівникам навчальних закладів
 • Порядок проходження державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.
 • Колегіальні органи навчального закладу та порядок їх функціонування.

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради  № 295 від 13 липня 2017 року

 

 

Конкурсна комісія

для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

начальник гуманітарного

відділу   Андрійчук С.М.

 

____  ______________20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ   БІЛЕТ № ________

на заміщення вакантної посади директора

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства».

2-3. Питання на перевірку знання нормативно-правових актів, що стосуються галузі освіти.

 

 

Додаток 6

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради  № 295 від 13 липня 2017 року

 

 

                                                                                  ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

 

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади директора ЗОШ І-ІІІ ст. с.Хорохорин Смолигівської сільської ради

 

 

від   _____      _______________ 20___ року

 

 з/п

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер білету

Загальна сума балів

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

                                                                                                      «Затверджено»

                                                                                                       рішенням сесії Смолигівської              

                                                                                                       сільської ради №  7/10 від

                                                                                                        07 /10 2016р.

 

                              

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ДОБОРУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ (ДИРЕКТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЗАВІДУВАЧІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ)                 

  Смолигів 2016

 1. Загальні положення

                                                                              

  1.1.Дане Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працюУкраїни, ст.54 Закону України «Про освіту», ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.23 Закону України «Про позашкільну освіту», ст.31 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 964, а також Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.1999 року № 159.3452.,Постанови  кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку призначення  на посаду керівника загальноосвітніх навчальних закладів  державної форми власності» від 13 жовтня 2015 року № 827.

 

2.Порядок добору та призначення управлінських кадрів (директорів загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів)

 

  2.1.Добір управлінських кадрів (директорів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів) проводиться з метою забезпечення якісного управління загальноосвітніми, позашкільними та дошкільними навчальними закладами та подальшої їх підготовки для роботи на інших керівних посадах в системі освіти.

  Добір управлінських кадрів проводиться на посади директора загальноосвітньої школи, гімназії, позашкільного навчального закладу, завідувача дошкільного навчального закладу.

2.2.На заміщення вакантної посади директора (завідувача ДНЗ) призначаються особи на основі конкурсу, який проводить гуманітарний  відділ .

  Директором (завідувачем ДНЗ) може бути особа, яка :

    -є громадянином України;

-має повну вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра

(завідувач дошкільного навчального закладу – відповідну вищу освіту);

 • стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
 • має навики роботи з комп'ютерною технікою;
 • успішно пройшла конкурс.

2.3. Переважне право на заміщення вакантної посади директора (завідувача ДНЗ) мають особи, зараховані до кадрового резерву або особи, які працювали в органах управління освітою.

2.4. Встановлюється такий порядок призначення на керівні посади:

  - призначення на посаду директора загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу здійснює начальник гуманітарного  відділу  за погодженням з керівником місцевого самоврядування.

  - керівники можуть призначатися на умовах контракту.

 

              

                   3.Умови проведення конкурсу

 

3.1.Конкурс проводиться з метою відбору для заміщення вакантних посад директора загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу, завідувача дошкільного навчального закладу найбільш кваліфікованих, професійно підготовлених, ініціативних, творчих, з організаторськими здібностями, високими моральними якостями педагогічних працівників.

3.2.Рішення про проведення конкурсу приймає начальник відділу освіти та затверджує склад конкурсної комісії.

3.3.Оголошення про проведення конкурсу, його умови та строки подачі документів публікуються в засобах масової інформації.

3.4.Претенденти повинні подати до відповідної конкурсної комісії такі документи:

  - заяву про бажання взяти участь у конкурсі;

  - копії документів про освіту та трудову діяльність (копію трудової   книжки);

  - особовий листок з обліку кадрів;

  - автобіографію;

- мотиваційний лист  та перспективний план розвитку навчального закладу;

  - копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

  - дві рекомендації (за вибором конкурсанта);

  - посвідчення про проходження навчання з питань управлінської діяльності (при наявності);

  - атестаційний лист (останній, за умови проходження атестації).

3.5.Конкурсна комісія після закінчення строку подачі документів у двотижневий термін розглядає матеріали претендентів на відповідність їх вимоги п.2.2 цього Положення і приймає рішення про допуск їх до конкурсу.

                Конкурс проводиться у вигляді:

 1. захисту концепції розвитку навчального закладу (усно);
 2. письмових відповідей на знання законодавства України про освіту та основ управління.

3.6.Рішення конкурсної комісії приймається таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії і не пізніше трьох днів після голосування, подається начальнику відділу освіти та протягом трьох днів доводиться до відома претендентів.

 

            

  У рішенні комісії, що подається начальнику відділу освіти, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду керівника навчального закладу.

3.7.Рішення про призначення на посаду директора загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу, завідувача дошкільного навчального закладу приймає начальник відділу освіти на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

3.8.Начальник відділу освіти може відхилити пропозицію конкурсної комісії і оголосити повторний конкурс.

 

 

4. Порядок проведення письмового іспиту на знання законодавства України про освіту та основ управління

 

  4.1.Письмовий іспит передбачає перевірку та оцінку знань законодавства України про освіту та основ управління кандидатів на заміщення вакантних посад керівників навчально-виховних закладів.

4.2.Перелік питань для письмового іспиту затверджується начальником відділу освіти. Питання мають бути актуальними, грунтуватися на нормах чинного законодавства України.

4.3.Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 цього Положення, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по три питання.

4.4.Кількість білетів має бути не менше 15.

4.5.Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, кількість питань, підрахунок результатів тощо), єдиними критеріями оцінки.

4.6.Під час письмового іспиту мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

4.7.Іспит проходить одночасно для всіх кандидатів на заміщення однієї вакантної посади.

4.8.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантної посади під час складання іспиту.

4.9.Іспит складається державною мовою.

4.10.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом відділу освіти. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

4.11.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

  4.12.Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

        П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справились із запитаннями на перевірку знань законодавства про освіту та основ управління.

         Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання та достатньо володіють знаннями законодавства про освіту та основами управління.

        Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

        Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

        Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.13.По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії.

   Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидатів.

4.14.Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена у додатку 3.

4.15.Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії.

4.16.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути встановлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.17.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів вважаються такими, що не склали іспит.

4.18.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

 

             5.Умови укладання контракту та його зміст

 

5.1.Призначення на посаду директора загальноосвітнього, позашкільного закладу, завідувача дошкільного навчального закладу за контрактом спрямоване на залучення до управління загальноосвітнім, позашкільним, дошкільним навчальним закладом найбільш кваліфікованих працівників, забезпечення їм умов для ініціативи та самостійності з урахуванням їх індивідуальних здібностей та професійних навичок, їх правової та соціальної захищеності, зміцнення договірної, виробничої та трудової дисципліни.

5.2.Умови контракту:

  - місце праці;

  - трудові функції (сфера повноважень, посада);

  - строк контракту (не може бути меншим 1 року і не більшим 5 років). Конкретний строк визначається за згодою сторін;

  - оплата праці;

  - за угодою сторін можуть передбачатись інші умови організації праці, необхідні працівнику для виконання взятих зобов'язань. Контракт може передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів навчального закладу;

  - контракт не може містити положень, що обмежують соціальні права працівника, передбачені чинним законодавством.

5.3.Відповідно до ст.24 КЗпП України контракт укладається у письмовій формі і підписується працівником та роботодавцем.

5.4.Контракт укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної сторони.

  Контракт є підставою для видання наказу про призначення на посаду (з дня, встановленого за згодою сторін).

  Контракт набирає чинності з моменту його підписання і може бути доповнений або змінений лише за згодою сторін у письмовій формі.

  За три місяці до закінчення строку дії контракту за згодою сторін він може бути продовжений або укладений на новий термін.

5.5.Контракт припиняється:

  - після закінчення строку дії контракту;

  - за згодою сторін;

  - з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством та контрактом;

  - з ініціативи роботодавця достроково при невиконанні або неналежному виконанні обов'язків, передбачених контрактом, з попередженням відповідної сторони за два тижні до строку розірвання контракту;

  - з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством та контрактом;

  - з інших підстав, передбачених законодавством.

  При розірванні контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення проводиться за п.8 ст.36 КЗпП України.

 

                                                                                СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                                   ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                             Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                               _________ Андрійчук С.М.

                                                                                                                                                      ,,___’’_____________201__ р.

                                                                                                 

                                                                                         ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 1

                                     для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу .

 1. Основні розділи Конституції України.
 1. Нормативно-правове забезпечення управління загальноосвітніми навчальними закладами. 
 1. Мета і завдання освіти.

 

                                

                                                                                          СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                        ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                           Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                 _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

                                                                                                                                            

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 2

для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу .

 

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України.
 1. Система освіти в Україні.
 1. Наукові засади управління загальноосвітніми навчальними закладами (загальна характеристика)

 

 

                                                                                  СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                              ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                                 Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                      _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

                                                                                                                                                

                                                                                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 3

                                             для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу .

 

 1. Державний бюджет України.
 1. Організація методичної роботи в школі.
 1. Порядок призначення керівника та заступника керівника навчального закладу. Вимоги до керівників навчального закладу та їх заступників.

 

 

                                                                                     СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                  ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                                   Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                  _________ Андрійчук С.М.

 ,,___’’_____________201__ р.

                                                                                                                                                     

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 4

                                   для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу .

 

 1. Конституційне право на освіту.
 1. Здійснення контролю та самоконтролю  у навчальному закладі.

       3. Загальна характеристика методів науково-педагогічного досліджен- ня.

 

 

                                                                                                         СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                    ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                          Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                             _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 5

для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 1. Форма управління в Україні.
 1. Нормативні документи, якими керується керівник навчального закладу  у своїй роботі.
 1. Педагогічна рада, її функції.

 

 

                                                                                                   СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                              ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                           Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                              _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 6

для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

 1. Обов’язки громадянина України.
 1. Суть регіональної програми розвитку освіти, основні положення.
 1. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу.

 

 

                                    СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                   ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                            Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                 _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

                                                                              

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 7

для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

 

 1. Державні символи України.
 1. Положення про ліцензування закладів освіти.
 1. Проведення атестації закладів освіти.

 

 

                                                                              СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                       ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                                Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                 _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

                                                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 8

для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

 1. Конституційне право на працю.
 2. Організація харчування в закладах освіти.

       3.Організація методичної роботи у  закладах освіти.

 

 

                                                                                       СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                       ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                                    Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                          _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

                                                              

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 9

 для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

                          

 1. Право громадянина України на вибори . 
 2. Організація роботи по контролю за навчальним процесом.

       3.Порядок проведення ділової документації у навчальному закладі.

 

 

                                                                                 СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                      ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                          Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                             _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

                                                                                    

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 10

 для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

 1. Визнання найвищої соціальної цінності України
 2. Організація виховної роботи в закладах освіти, основні її напрями.

       3.Види, форми і методи внутрішньошкільного контролю.

 

 

                                                                                        СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                            ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                        Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 11

для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

 1. Конституційне право на освіту.
 2.  Організація роботи з обдарованими дітьми.

       3. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників

 

                                 

                                                                                            СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                            ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                                 Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                       _________ Андрійчук С.М.

       ,,___’’_____________201__ р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 12

 

для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

 1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 2.  Дотримання трудової дисципліни в закладах освіти .

    3.Організація роботи по попередженню дитячого травматизму та дотримання правил техніки безпеки в закладах освіти.

 

 

                                                                                          СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                       ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                      Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                 _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

                                                             

                                                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 13

 для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

 

 1. Порядок обрання Президента України.
 2. Порядок добору та призначення директорів навчальних закладів.

3.Неформальні молодіжні організації, об’єднання і рухи.

 

 

                                                                                СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                                ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                  Голова конкурсної комісії

                                                                               _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

                                                                                                                                                     

                   ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 14

 для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 1. Обмеження щодо використання  свого становища та одержання подарунків.
 2. Порядок організації контролю за станом викладання окремих предметів.
 3. Поняття  «культура» та «культурний простiр України.

 

                   

 

                                                                           СМОЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

                                                                                                                                                     ,,ЗАТВЕРДЖУЮ’’

                                                                                                                                                                   Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                                                  _________ Андрійчук С.М.

,,___’’_____________201__ р.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ  БІЛЕТ  № 15

 для складання іспиту кандидатів на посаду директора загальноосвітнього закладу

 

      1.  Інформаційне забезпечення управління загальноосвітніми навчальними закладами. 

 1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 1. Порядок вивчення та контроль системи роботи вчителів закладів освіти.

 

Оголошення

Дата створення: 09:56 10.08.2017