Смолигівська громада
Луцький район, Волинська область

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу земельних відносин та благоустрою території сільської ради

                                                                                             ОГОЛОШЕННЯ

                                                 Смолигівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

начальника відділу земельних відносин та благоустрою території сільської ради

  Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня  опублікування  оголошення.

 До заяви  додаються:

   -заповнена особова картка (форма  П-2 ДС) з відповідними додатками;

   -автобіографія;

   -дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

   -копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

  -декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  за минулий рік;

  -копію документа, який посвідчує особу;

  -медична довідка про стан здоров’я за формою затвердженою МОЗ;

  -письмову згоду на проведення перевірки відповідно до закону України «Про очищення влади»;

 -копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

 -попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України ,,Про державну службу’’ та ,,Про  запобігання корупції’’ щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, ознайомлення з загальними правилами поведінки державного службовця.

     Кандидати на посаду будуть складати іспит на знання Конституції України, Законів України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування’’, ,,Про  запобігання корупції’’, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника відділу.

      Вимоги до кандидатів: Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років.

Документи  подаються за адресою: с. Смолигів, Луцький р-н, вул. Миру, 2. Телефон для довідок: ,(0332) 79 08 42.

                                                         

СМОЛИГІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

23 липня 2018 р.                            с. Смолигів                                        № 230

 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу земельних відносин та благоустрою території сільської ради

 

1.Відповідно до статті 10 Закону України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування’’, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 ,,Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців’’ (із змінами),  провести конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу земельних відносин та благоустрою території сільської ради.

 

  2.  Для проведення конкурсу на заміщення вищеназваної вакантної

посади створити конкурсну комісію в складі:

голова комісії –Прус Галина Дмитрівна – сільський голова                                                                                          секретар комісії –      Поліщук Валентина Василівна–    секретар

члени комісії -           Мельничук Анатолій Анатолійович- в.о. старости

                                   Мельник  Ірина Вікторівна – депутат сільської ради                                      

                                     Жуковський Андрій Миколайович- депутат сільської ради

 

 3. Конкурсній комісії інформацію про конкурс, термін подання заяв для

участі в ньому, вимоги до кандидатів довести до відома населення через офіційний сайт громади у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

4.Дане розпорядження затвердити на черговій сесії сільської ради.

 

 

 

 

  Сільський голова                                                                        Г.Д. Прус

 

 

СМОЛИГІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


23 липня 2018 року                            с. Смолигів                                  № 231

Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в сільській раді

               Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого      2002 року № 169 ,,Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” (із змінами), наказу Головного управління державної служби України від 8 липня 2011 року  № 164 ,,Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року № 930/19668 та наказу національного агентства України з питань державної служби від 27.04.2015 року № 87 ,,Про внесення змін до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців’’, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2015 року за №530/26975:

         1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Смолигівській сільській раді (додається).

         2. Затвердити Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (додається).

        

 

 

Сільський голова                                                                                      Г.Д. Прус

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   розпорядженням сільського голови від 

                                                                                   23 липня 2018 р. № ___

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в сільській раді

 

 

I. Загальні положення

     1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та  організаційні засади  проведення  іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу,  що  проводиться відповідно  до  Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  державних  службовців,  затвердженого  постановою  Кабінету

Міністрів України від 15.02.2002 N 169  (із змінами)  (далі - Порядок проведення конкурсу).

     1.2. Мета проведення іспиту  -  об'єктивна  оцінка  знань  та здібностей  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  посадових осіб місцевого самоврядування.

     1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради, в якій оголошено конкурс (далі - конкурсна комісія).

     1.4. Іспит  проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття в органи місцевого самоврядування,   

     Особи, документи  яких  не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту  не  допускаються, про   що   їм   повідомляється   головою конкурсної комісії  з  відповідним обґрунтуванням.

     Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту,  а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

     Кандидати, які подали недостовірні  відомості,  до  участі  в конкурсі не допускаються.

     1.5. Об'єктивність  проведення  іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту,  зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

     1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення  вакантних посад  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України,  Законів України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування’’ ,  ,,Про державну службу’’  та  ,,Про   запобігання  корупції’’ ,  а також  законодавства  з   урахуванням   специфіки   функціональних повноважень   відповідного   державного   органу  та  структурного підрозділу.

     Перелік питань   на   перевірку  знання  Конституції  України,  Законів України ,,Про   службу в органах місцевого самоврядування’’, ,,Про державну службу’’  та ,,Про    запобігання  корупції’’ (далі -  Перелік)  та  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень наведений  у  додатку  1  до  цього  Загального порядку.

     1.7. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням  специфіки функціональних  повноважень  сільської ради затверджуються керівником сільської ради,  в якому проводиться конкурс, відповідно  до Порядку проведення конкурсу  та цього  Загального  порядку.  Питання  мають  бути  актуальними, ґрунтуватися  на  чинних  нормативно-правових актах.  Питання,  що ґрунтуються на нормативно-правових актах,  які втратили  чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

     1.8. Переліки   питань  можуть  публікуватися  у  відповідних друкованих засобах  масової  інформації,  розміщуватися  на  сайті державного  органу,  в якому оголошено конкурс,  та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при  поданні  документів  для

участі в конкурсі.

     1.9. Екзаменаційні   білети   формуються  за  зразком  форми, наведеної  у  додатку  2   до   цього   Загального   порядку,   та затверджуються  головою  конкурсної  комісії.  До  кожного  білета включають 5  питань  -  по  одному  питанню  на  перевірку  знання Конституції України,  Законів України ,,Про   службу в органах місцевого самоврядування’’ та ,,Про запобігання корупції’’  та  два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень   відповідного структурного підрозділу сільської ради.

     1.10. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  мають містити питання,  визначені  в  Переліку,  питання  4,  5  відбираються  з переліку  питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень   відповідного    підрозділу сільської ради,  затвердженого керівником сільської ради, в якому проводиться конкурс.

     1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

     1.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

     організаційна підготовка до іспиту;

     складання іспиту;

     оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

     1.13. Кадрова  служба  за  погодженням  з  головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та  повідомляє  кандидатів про місце і час його проведення.

 

II. Організаційна підготовка до іспиту

     2.1. Організаційна  підготовка  до  іспиту проводиться в день проведення іспиту  з  усіма  кандидатами  на  заміщення  вакантних посад.

     2.2. Секретар  конкурсної  комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

     2.3. До початку іспиту голова конкурсної комісії відповідає на   запитання   кандидатів   щодо  процедури  іспиту.  Інформація голови про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для  кандидатів.  Він  повинен  упевнитися,  що всі кандидати

зрозуміли  умови  іспиту,  в  іншому  випадку   надати   додаткові пояснення.  У  разі  виникнення  спірних  питань  вони  мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

III. Складання іспиту

     3.1. Під   час    підготовки    відповідей    на    запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

     3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на  заміщення однієї вакантної посади.  У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних  умов,  передбачених  пунктом  3.3  цього розділу,  іспит  може проводитися одночасно на заміщення декількох

вакантних посад.

     3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.  Кандидати  не  можуть  самостійно залишати приміщення,  в якому складається іспит, до його закінчення.

     3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними  білетами, які  пропонуються  кандидату  на  його  вибір  і  відкриваються  у присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час складання іспиту.

     3.5. Іспит складається державною мовою.

     3.6. При  підготовці  відповідей  на  питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом державного  органу,  в  якому проводиться   конкурс.  Перед  відповіддю  обов'язково  вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата,  номер білета та питання,

зазначені в білеті.

     Після підготовки відповідей на аркуші  проставляються  підпис кандидата та дата складання іспиту.

     3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

     4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

     П'ять балів виставляються  кандидатам,  які  виявили  глибокі знання  Конституції  України,  Законів України ,,Про  службу в органах місцевого самоврядування’’ ,  ,,Про  запобігання  корупції"   та  успішно справилися із запитаннями на перевірку   знання   законодавства   з    урахуванням    специфіки функціональних  повноважень .

     Чотири бали   виставляються  кандидатам,  які  виявили  повні знання Конституції України,  Законів  України  ,,Про службу в органах місцевого самоврядування’’  та   ,,Про  запобігання корупції’’  і достатньо володіють знаннями законодавства з  урахуванням  специфіки  функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

     Три бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

     Два бали  виставляються  кандидатам,  які  розуміють  основні поняття  нормативно-правових  актів,  але  в   процесі   відповіді допустили значну кількість помилок.

     Один бал  виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли   на питання у встановлений строк.

     4.2. Після закінчення часу,  відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх  оцінювання  всіма  членами конкурсної  комісії.  Члени  конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді  на  кожне  питання  екзаменаційного

білета.   Такі   оцінки  виставляються  на  аркуші  з  відповідями кандидата.

     4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне  питання  і  занесення  загальної суми балів в екзаменаційну відомість,  форма якої наведена в додатку 3  до  цього  Загального порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

{  Пункт  4.3  розділу  IV  із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного  агентства  України з питань державної  служби  N 57  від 17.11.2011 }

     4.4. Аркуші з відповідями  кандидатів  зберігаються  разом  з іншими  матеріалами  та  документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

     4.5. Кандидати,  які набрали загальну суму  балів,  що  не  є нижчою  50  відсотків  від максимальної суми балів,  яка може бути виставлена при наданні відповідей,  вважаються такими,  що успішно склали іспит.

     4.6. Кандидати,   які   набрали   менше   50   відсотків  від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

     4.7. Кандидати,  які  не  склали  іспит,   не   можуть   бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

     4.8. Результати  іспиту  можуть  бути  оскаржені  в  порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

                                                                                                                            Додаток 1

                                                                                        до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення                                             

                                                                                        вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України,

Законів України ,,Про  службу в органах місцевого самоврядування’’

та ,,Про запобігання корупції"

 

                 I. Питання    на   перевірку   знання   Конституції   України ( 254к/96-ВР )

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні  риси  Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний  статус  державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти  права  власності  Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання,  правове  регулювання   яких   визначається   та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення,   склад   та  введення  в  дію  рішень  Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження  Кабінету  Міністрів  України  (статті  116, 117).

23. Повноваження     місцевих     державних     адміністрацій (стаття 119).

24. Статус  прокуратури  України  за   Конституцією   України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система  адміністративно-територіального  устрою  України (стаття 133).

28. Питання нормативного  регулювання  Автономної  Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження  територіальних   громад   за   Конституцією України (стаття 143).

32. Статус  та  повноваження  Конституційного  Суду   України (статті 147, 150).

33. Порядок  подання  законопроекту  про  внесення  змін   до Конституції України (ст.154).

 

II. Питання  на перевірку знання Закону України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування’’ 

1.Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3)

2.Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10)

3.Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14,15)

4.Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування (стаття 16)

5.Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)

6.Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (стаття 22)

7.Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5)

8.Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8)

9.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9)

10.Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби (стаття 12)

11.Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13)

12.Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20)

13.Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24)

14.Посадова особа місцевого самоврядування (стаття 2)

15.Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23-24)

 

III. Питання  на  перевірку знання Закону України ,,Про запобігання корупції’’

     

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України ,,Про запобігання корупції’’ (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника  відділу земельних відносин та благоустрою території сільської ради

 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин (стаття 12)
 2. Права землекористувачів (стаття 95)
 3. Обов’язки власників земельних ділянок (стаття 118)
 4. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (стаття 118)
 5. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність (стаття 117)
 6. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування (стаття 122)
 7. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (стаття 121)
 8. Конфіскація земельної ділянки (стаття 148)
 9. Порядок вилучення земельних ділянок (стаття 149)
 10. Право власності на землю держави  (стаття 84)
 11. Охоронні зони (стаття 112)
 12.  Зони санітарної охорони (стаття 113)
 13. Підстава набуття права на землю (стаття 116)
 14. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність) (стаття 119)
 15. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду (стаття 120)
 16. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення (стаття 150)
 17. Порядок погодження питань, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок (стаття 151)
 18. Способи захисту прав на земельні ділянки (стаття 152)
 19. Гарантії права власності на земельну ділянку (стаття 153)
 20. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю(стаття 154)
 21. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок (стаття 155)
 22. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (стаття 65)
 23. Землі промисловості і транспорту (статті 66, 67)
 24. Землі залізничного транспорту    (стаття 68)
 25.  Землі морського і річкового   транспорту (69, 70)
 26. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства (стаття 71)
 27. Землі авіаційного транспорту ( стаття 72)
 28. Землі зв‘язку і енергетичної системи (статті 75, 76)
 29. Склад земель водного фонду (стаття 58)
 30. Право на землі водного фонду (стаття 59)
 31. Прибережні захисні смуги (стаття 60)
 32. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах (стаття 61)
 33. Смуги відведення (стаття 63)
 34. Визначення земель житлової та громадської забудови (стаття 38)
 35. Використання земель житлової та громадської забудови (стаття 39)
 36. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та гаражного будівництва (стаття 40)
 37. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків (стаття 42)
 38. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельнихкооперативів (стаття 41)
 39. Землі природно-заповідного фонду (стаття 43)
 40. Склад земель природно-заповідного фонду (стаття 44)
 41. Використання земель природно-заповідного фонду (стаття 45)
 42. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання (стаття 46)
 43. Зміст права власності на землю (стаття 78)
 44. Земельна ділянка як об’єкт права власності (стаття 79)
 45. Суб’єкти права власності на землю (стаття 80)
 46. Право власності на землю громадян (стаття 81)
 47. Право власності на землю територіальних громад (стаття 83)
 48. Право власності на землю іноземних держав (стаття 85)
 49. 49. Спільна власність на землю (стаття 86)
 50. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку (стаття 87)
 51. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності (стаття 88)
 52. Спільна сумісна власність на земельну ділянку (стаття 89)
 53. Права власників земельних ділянок  (стаття 90)
 54. Право постійного користування земельною ділянкою (стаття 92)
 55. Право оренди земельної ділянки (стаття 93)
 56. Обов’язки землекористувачів (стаття 96)
 57. Зміст права земельного сервітуту (стаття 98)
 58. Види права земельного сервітуту (стаття 99)
 59. Порядок встановлення і дія земельного сервітуту (стаття 100, 101)
 60. Припинення дії земельного сервітуту (стаття 102)
 61. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам (стаття 123)
 62. Порядок передачі земельних ділянок в оренду (стаття 124)
 63. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою (стаття 125)
 64. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку (стаття 126)
 65. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності (стаття 127)
 66. Порядок продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам (стаття 128)
 67. Покупці земель сільськогосподарського призначення (стаття 130)
 68. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод (стаття 131)

 

 

                                                                                                                                                   Додаток 2

                                                                                                                    до  порядку  проведення іспиту кандидатів

                                                                                                                    на заміщення вакантних посад посадових

                                                                                                                    осіб місцевого самоврядування

 

                                              Зразок форми екзаменаційного білета

__________________________________

(найменування державного органу)

 

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                Голова конкурсної комісії

                                                                                                      ____________________________

                                                                                                                                    (підпис)      (прізвище,  ініціали)

 

                                                                                                        "__" __________ 20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого самовядування

 

 

     1. Питання на перевірку знання Конституції України.

 

     2. Питання на перевірку знання Закону України  ,,Про  службу в органах місцевого самоврядування’’.

 

     3. Питання на перевірку знання  Закону  України  ,,Про  запобігання  корупції’’.

 

Питання  4,  5  відбираються  з переліку  питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки  функціональних  повноважень   відповідного    підрозділу сільської ради,  затвердженого керівником сільської ради, в якому проводиться конкурс.

 

 

 

                                                                                                                    Додаток 3

                                                                                                              до порядку проведення іспиту кандидатів

                                                                                                              на заміщення вакантних посад посадових

                                                                                             осіб місцевого самоврядування

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування конкурсною комісією

 

_________________________________________

(найменування державного органу)

 

від "___" ____________ 20__ року

 

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білету

Загальна сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

Голова комісії         ____________   ___________________________

            (підпис)                          (П.І.Б.)

Секретар комісії       ____________   ___________________________

           (підпис)                           (П.І.Б.)

 

Члени комісії:         ____________   ___________________________

           (підпис)                          (П.І.Б.)

 

                                 ____________   ___________________________

          (підпис)                          (П.І.Б.)

 

                                  ____________   ___________________________

          (підпис)                          (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « повернутися до списку оголошень