Смолигівська громада
Луцький район, Волинська область

З В І Т Директора Смолигівського закладу дошкільної освіти «Казка» Смолигівської сільської ради Луцького району Волинської області Притульської Тетяни Юріївни перед педагогічним колективом та громадськістю

Даний  звіт  підготовлено   відповідно до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 року № 55, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед  педагогічним колективом та громадськістю»  від  23.03.2005   р.   №  178, Статуту ДНЗ «Казка»,  наказу гуманітарного відділу Смолигівської сільської ради «Про проведення звіту директорів закладів освіти Смолигівської сільської ради у 2019 році» від 19.06.2019 р. № 45/01-07

Звітний період з  серпня 2018 по серпень 2019 року.

Мета :

-    утвердження   відкритої   і   демократичної   державно-громадської  системи    управління    освітою;   

-    поєднання    державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських  рішень;   

-   запровадження     колегіальної    етики    управлінської    діяльності  завідувача.

Завдання звітування:

   1.  Забезпечити   прозорість,   відкритість   і   демократичність  управління ЗДО.

   2. Стимулювати      вплив   громадськості    на  прийняття    та   виконання   директором    відповідних   рішень    у  сфері   управління   ЗДО.

 Порядок денний:

1. Звіт директора ЗДО «Казка» Притульської Тетяни Юріївни

2. Відповіді директора ЗДО на запитання.

3. Обговорення звіту директора ЗДО.

4. Голосування.

5. Прийняття рішення загальних зборів.

Загальні відомості про навчальний заклад

Смолигівський  заклад дошкільної освіти «Казка» для дітей із загальним розвитком (далі  ЗДО «Казка») знаходиться у комунальній власності Смолигівської сільської ради.

Розташований за  адресою: 45614 вул.  Шкільна, 10, село  Смолигів, Луцький район Волинська область.

Мова навчання та виховання українська.

Розрахований на 2 групи з наповнюваністю 35 дітей. Протягом звітного періоду в  закладі функціонувало  2 різновікові групи  з наповнюваністю 41 дітина:

     -   одна різновікова група  молодшо-середнього віку  з наповнюваністю 19 дітей;

     -   одна група середньо-старшого віку з наповнюваністю 22 дитина.

Протягом звітного періоду було відраховано  20 дітей, 15 у зв’язку зі вступом до школи, 4- за заявою батьків та 1- за невідвідування закладу. Прийнято 21 дитину.

Дошкільний     заклад   працює   за  п’ятиденним     робочим    тижнем.  

Режим роботи закладу з 8.00 до 18.30.

Матеріально-технічна база ДНЗ

Приміщення та територія закладу  облаштована  з дотриманям усіх санітарно-гігієнічних правил та норм. Територія   постійно тримається в чистоті, вчасно підстригається газон, впорядковуються клумби, підмітається подвір'я. Кожна група забезпечена ігровим та навчальним приладдям, посібниками, наочністю та матеріалами.

Протягом звітного періоду було проведено косметичний ремонт, замінили побитий посуд. Батьками випускників було подаровано розвиваючі ігри Воскобовича .

Вжиті завідувачем заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

      Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  (ст..32),  на  підставі  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  07.05.2007  №  1/9-263  «Про  організацію  обліку  дітей дошкільного віку»,  річного  плану  роботи ДНЗ «Казка» з  метою  своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років),  в   закладі   створено   робочу   групу   з   обліку   дітей   дошкільного   віку,   що  мешкають  на  території Смолигівської сільської ради.

       Членами  робочої  групи  складено  списки  дітей  дошкільного  віку  на  підставі   документів     первинного     обліку    громадян,    що    зберігаються     у  Смолигівській сільській раді та фельдшерсько-акушерському пункті с. Сарнівка.

       Педагогами    та завідувачем  проведено  обстеження   на  наявність  5-ти  річних  дітей,  неохоплених  дошкільною  освітою. Таких дітей не виявлено.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 ЗДО «Казка» здійснює  свою  діяльність  відповідно  до  нормативних документів та законодавчих актів України:

          -  Конституції України, 

          -  Закону України «Про освіту»,

          -  Закону України «Про дошкільну освіту»,

          -  Базового  компоненту  дошкільної  освіти  України  (редакція  2012 року)

          -  Закону України «Про охорону праці»

          -  Кодекс України «Про цивільний захист»

          -  Закону України «Про дорожній рух»

          -  Закону України «Про відпустки»

          -  Закону України «Про мови» 

          -  Програм  виховання  і  навчання  дітей  «Впевнений старт» та «Дитина»

   А  також,  відповідно  власного  Статуту,  річного  плану роботи та плану роботи на оздоровчий період.

Діяльність  закладу  відбувається  у  сформованому  збагаченому  освітньому  середовищі,   яке   забезпечує   оптимальне   функціонування   усіх   підсистем  закладу,   відповідає    принципам      відкритості,    мобільності    і  модернізації  навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну,  психологічну, соціальну функцію.

   Сучасна   освіта   вимагає   докорінного   переосмислення   стратегії     освіти,  освоєння     прогресивних     технологій     духовного     розвитку    особистості,  створення  умов  для  розкриття  творчого  потенціалу  дитини.  Мова  йде  про  принципово   нові   психологічно-педагогічні   ідеї,   концепції,   технології,   в  центрі яких  - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє  впровадження      інноваційних    технологій    у   навчально-виховний      процес,  забезпечення    педагогічного    колективу    новою   методичною      літературою,  сучасним дидактичним матеріалом.

  Головною  метою  дошкільного  закладу  є  забезпечення  реалізації  права  громадян  на  здобуття  дошкільної  освіти,  задоволення  потреб  громадян  у  нагляді,  догляді  та  оздоровленні  дітей,  створення  умов  для  їх  фізичного,  розумового і духовного розвитку.

   Діяльність закладу направлена на реалізацію основних  пріоритетних завдань: 

 • Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей та вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток і формування мовленнєвої компетенції дошкільників.
 • Формування економічної компетенції дошкільників.
 • Впровадження розвивальних ігор Воскобовича в сенсорно-пізнавальний розвиток дошкільників.

Поставлені завдання реалізовуються через проведення занять, ранкового прийому, прогулянок, ігор тощо.

Протягом звітного періоду були проведені відкриті заняття вихователями обох груп, на які було запрошено, вчителя початкових класів, начальника гуманітарного відділу та голову сільської ради.

Були проведені свята, а саме: свято до дня Дошкільника, свято Осені, День козацтва, до Миколая, Новорічний ранок, до 8-Березня, Випускний бал, 4 дня іменинника, спортивні свята.

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.            

Залучення додаткових джерел фінансування.    

Значна увага  у  розвитку  закладу    приділяється  зміцненню  та  модернізації  матеріально-технічної бази.

Протягом даного періоду було отримано благодійну допомогу, а саме:

 • Смолигівська сільська рада, ТОВ «Веселе – Агро» ТзОВ «П’ятидні»-  новорічні подарунки для дітей
 • Смолигівська сільська рада – новорічні подарунки для  працівників;
 • Гуманітарна допомога з Німеччини – різноманітні іграшки.
 • Лісник Бойчук Микола забезпечив нас ялинкою на новорічне свято.

 

 Кадрове забезпечення ДНЗ «Казка»

В ЗДО «Казка»  прийнято 17 співробітників, 5 з них педагогічні працівники (1 директор, 3 вихователя (1 в декретній відпустці), 1 музичний керівник),  12 осіб - обслуговуючий та технічний персонал( з них 2 в декретній відпустці:  медичний працівник та завгосп).

Один вихователь має дві вищих  освіти і кваліфікаційна категорія «Спеціаліст», і два вихователя дошкільну освіту за кваліфікаційною категорією молодший спеціаліст, кваліфікаційна категорія музичного керівника – молодший спеціаліст.

Керівник ЗДО «Казка» - Притульська Тетяна Юріївна має дві вищих освіти, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст».

Методична робота

Протягом звітного періоду керівник закладу пройшла курси підвищення кваліфікації. Вихователі та керівник постійно відвідували обласні семінари, наради та школу молодого педагога  при  ВІППО.

Вивчаються та впроваджуються методичні рекомендації МОН України, листи, накази обласного управління освіти та гуманітарного відділу Смолигівської с/р.

Проводилися взаємовідвідування занять між вихователями, педагогічні ради.

Проведено педагогічні читання з переглядом документального фільму до 100-річчя В.О.Сухомлинського.

Колективні перегляди занять з мовленнєвого розвитку в обох групах до 100-річчя В.О.Сухомлинського.

 

Медичне   обслуговування

Медична     сестра   закладу    здійснює    профілактичні     заходи,   в   тому   числі  проведення   обов’язкових   оглядів,   контроль   за   станом   здоров’я,   фізичним  розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням  санітарно-гігієнічних норм та правил.

   Працівники  закладу 2 рази на рік проходять обов’язковий медичний     огляд,   який    фіксується    в  індивідуальних     медичних     книжках. 

Відповідно   до   трудового    стажу   працівникам    надаються   виплати   по   листам  непрацездатності,      усі працівники      закладу     отримали    щорічну  відпустка  з  наданням  матеріальної  допомоги  на  оздоровлення.

     Протягом звітного періоду  робота  в  дошкільному  закладі  з  питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом та планом на оздоровчий період, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух»,  «Про  пожежну  безпеку»,  і    була  спрямована  на  здійснення  профілактики  дитячого  травматизму,  формування  навичок  здорового  способу  життя.  Робота  вихователів   з   дітьми   з   питань   попередження   травматизму    та   формування  навичок    здорового    способу   життя    здійснювалась   з   урахуванням     вікових  особливостей  дітей  в  дидактичних,  рольових  іграх,  шляхом  індивідуального  спілкування, практичної та образотворчої діяльності. 

За звітний  період  випадків  дитячого травматизму зафіксовано не було.

    З  метою  запобігання  нещасним  випадкам  та  з  метою  збереження  здоров’я  вихованців,  протягом     звітного періоду проводились  інструктажі  з  охорони  життя  і  здоров’я  дітей.  Працівники  дотримувались  техніки безпеки в групах  та на території  закладу освіти.

     Медична сестра протягом року проводила бесіди з працівниками харчоблоку, вихователями та помічниками вихователів на різну тематику. Працівники ЗДО успішно здали санмінімум.

     Кожен квартал медична сестра проводить антропометрію.

Протягом звітного періоду проводили перевірку працівники Держспоживпродслужби та лабораторії санстанції, порушень не виявлено, результат лабораторних досліджень води та піску позитивний.

       

Організація харчування учнів у навчальному закладі

Харчування       дітей   в   дошкільному       навчальному      закладі    у   2018/2019 навчальному  році  здійснювалось до нового року на  суму  20  гривень,  з  них  з  бюджету  Смолигівської сільської ради виділялося   35   %   (   7   грн.),   та   за   рахунок   батьків  65 %   ( 13  грн.), а з нового 2019 року – на суму 23 гривень, з них 3 грн. з бюджету сільської ради та 20 грн. батьківська плата. Було організоване пільгове харчування дітям учасників АТО, потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, малозабезпеченим, а саме  дітей харчувалося за 100% платою сільської ради. Харчування здійснювалось  за  перспективним  двотижневим    меню,  яке  погоджено  у  відповідній  установі.

Завдяки тому що батьки та працівники забезпечували ДНЗ овочами та фруктами це  дозволило  наблизити  виконання  норм  харчування  до  адекватної  компенсації  фізіологічної     потреби    дітей,   збереження      їх  здоров’я     та   забезпечення     їх  нормального   фізичного   розвитку.   За   результатами   аналізу   виконання   норм  харчування          відповідає    достатньому       рівню. 

Виконання норм харчування за  звітний період складає    97% .

З боку керівника та медичного працівника здійснювався систематичний  контроль  за  дотриманням  санітарно-гігієнічних  умов  організації  харчування. 

 Готуючи  страви,    кухарі     дотримувались       технології     приготування       їжі,  нормативного  об’єму  страв.  Продукти  харчування  та  продовольча  сировина  надходили  із  супровідними  документами  відповідно  до  нормативних  вимог. 

В ЗДО організоване трьохразове харчування. Режим  харчування  здійснювався  відповідно  до  режиму  кожної  вікової  групи.

 Постачання продуктів харчування в ДНЗ «Казка» здійснювалося:

 • підприємцем Войтовичом С.М. – бакалія;
 • ПП «Волинь – Торг Галичина» - молокопродукти;
 • СГ ТзОВ «Агропродторг» – хлібобулочні вироби;
 • ТзОВ «Піддубицьке м’ясопереробне підприємство» - свіже м’ясо.

Харчоблок повністю укомплектовано технологічним та холодильним обладнанням.

Кадрове забезпечення харчоблоку згідно штатного розпису. Кухар має відповідну освіту. Закінчила Луцький комерційний технікум з відзнакою. Тому можу сказати, що кадровий склад харчоблоку підібраний не тільки в повній кількості, а й відповідної якості.

Протягом звітного періоду  санітарно-епідеміологічна служба відвідувала ЗДО кілька разів, але не було жодного припису.

Робота  з батьками та громадськістю у закладі освіти

Протягом року проводилися загальні батьківські збори, надавалась інструктивно – методична допомога, щодо адаптації дитини в ЗДО. Укладено договори про співпрацю дошкільного закладу  та батьків вихованців.

В травні 2019 року було проведено батьківські збори, для батьків, діти яких вперше  ідуть у ЗДО.

Залучали батьків до підготовки святкових костюмів, до проведення свят та розваг в ЗДО. Вперше було проведено квест – гру (мами з донечками) та футбол ( тати з синами)

Протягом  звітного періоду ЗДО «Казка»   співпрацював із будинком культури с.Сарнівка. Вихованці ЗДО брали участь у проведенні  концерту до Дня незалежності, Дня працівника сільського господарства, Дня матері.  

Зі Смолигівською ЗЗСО І – ІІ ступенів. На відкрите заняття в старшій групі було запрошено вчителя початкових класів. Було залучено учнів даної школи до проведення свят. Учні першого відвідували ЗДО  з вітальною програмою до Дня Дошкілля, а вихованці  відвідували школу з вітальною програмою до Дня вчителя та на 8-Березня.

З Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - брали участь в Обласному конкурсі «Рух заради здоров’я» проведення ранкової гімнастики.

З Управлінням патрульної поліції у Волинській області – було організовано зустріч вихованців з інспектором із зв'язків з громадськістю та поліцейським роти №2 батальйону управління.

Із Волинською обласною психолого-медико-педагогічною комісією, Затурцівським ІРЦ.  Фахівці цих закладів у вересні та травні проводили моніторинг рівня знань та підготовленості дітей підготовчої групи до школи.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення   реалізації  громадянами  конституційного  права  на  звернення»,  Інструкції  з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів  України від 14  квітня 1997 р. №  348,  в  ЗДО «Казка» проведено ряд заходів, а саме :  складено та вивішено графік  прийому  громадян керівником ЗДО,  реєстрації  пропозицій,  заяв  і  скарг  громадян. За звітний період письмових скарг щодо роботи ЗДО не поступало.

 За  звітний період  кількість звернень складає 45, з  них   13 заяв  на  зарахування дітей  у   заклад освіти, 4 на відрахування дитини, 2 на збереження місця за дитиною, 5 на пільгове харчування, 21 запис на чергу. Порушені питання розглянуті та  надані відповіді .